Ayurveda


AYURVEDA

Vad är ayurveda?

Ayurveda är en vetenskap som har funnits i ca 5000 år med rötter i bl a Indien. Ordet ayurveda är sanskrit där ”ayu” står för liv och ”veda” för kunskap.

 

Inom ayurvedan anser man att människan är en helhet som består av kropp, själ och ande. Syftet med ayurveda är att bibehålla sin hälsa genom att vara i balans, förebygga hälsoproblem genom friskvård och att bota sjukdom. Inom ayurvedisk hälsorådgivning jobbar man enbart med friskvård – att förebygga och rätta till obalanser hos människor.

 

Vi människor är alla olika, och vi påverkas olika av yttre faktorer. Hos ayurvedan uttrycks det i tre olika ’doshor’, vata, pitta och kapha, som har olika energier. Vi har olika mängd och kombinationer av dessa doshor. Livskvaliten och hälsan balanseras och förbättras genom rätt sorts mat, livsstil och goda tankar, anpassat till varje individ.

Hälsokonsultation

- Vill du få mer energi? 

- Har du något diffust problem du inte kommer till rätta med? 

- Är det rörigt i huvudet av tankar och stress? 

- Önskar du få mer inspiration i det dagliga livet?


Med en ayurvedisk hälsokonsultation får du enkla råd och rekommendationer så att du själv kan börja jobba med att gradvis stärka din hälsa och ditt välbefinnande. 


Inom ayurvedan är balans i matsmältningen central och råden fokuserar ofta på kostråd och huskurer med det man ofta har hemma i köket, men råd för lugn och ro i sinnet är också vanliga. 


Kontakt:
Nina Bring

nina.b@zimile.se
Mobil: 070-666 26 99

Adress:
Hälsostudion Gröndal

Maskinistgatan 1

117 66 Gröndal

Zimile

Vill du veta mer om hur en hälsokonsultation går till?

.

Copyright 2019 @ All Rights Reserved